Nyt stort forskningsprojekt i pige/kvindefodbold ’Prevent, Perform, and Improve’

FCN HBK 21.11.2021 0396
Tilbage
11. januar 2022
Nyt nationalt forskningsprojekt får stor pengepulje til at kortlægge og kvalificere skadesforebyggelse og præstationsfremme i dansk pige/kvinde elitefodbold. Projektet har fået mere end 800.000 kr. i støtte til forskningen.
Der kan ikke findes nogle resultater.

Af: Kvindeliga.dk / Foto: Gonzalez Photo

Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på udbredelsen og implementering af skadesforebyggende træning i dansk fodbold.

Projektet er et samarbejde mellem DBU, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, og en forskergruppe bestående af Forsker Elisabeth Bandak, Parker Instituttet, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, Professor Mette K. Zebis, Københavns Professionshøjskole, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, samt Professor Kristian Thorborg, Amager-Hvidovre Hospital, IOC Forskningscenter, København og Københavns Universitet.

’Prevent, Perform, and Improve’ er et nyt nationalt forskningsprojekt, som vil kortlægge og kvalificere skadesforebyggelse og præstationsfremme i dansk pige/kvinde elitefodbold. Projektet bygger videre på flere gode initiativer, der allerede pågår – herunder forskningsprojektet ’Performance Boost’, som Professor Mette K. Zebis i samarbejde med bl.a. DBU igangsatte.

Med afsæt i den positive udvikling, som dansk fodbold er i, er det ’Prevent, Perform, and Improve’ projektets formål, at bringe fokus på hvordan skadesforebyggelse og fysisk træning bør indgå som et vigtigt redskab i forhold til yderligere optimering af træningskvalitet, talentpleje og præstation i dansk pige/kvinde elitefodbold og dertil har de modtaget støtte fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, Danske fysioterapeuter samt Kulturministeriets Forskningsmidler på i alt mere end 800.000 danske kroner.  

Projektet forløber i tre faser

  • Fase 1:

Formål: Implementering af skadesforebyggende øvelser og fysisk træning, samt kortlægning af nuværende praksis for skadesforebyggende og præstationsfremmende fysisk træning i dansk pige/kvinde elitefodbold.

  • Fase 2:

Formål: Identificere barrierer og facilitatorer for implementering af skadesforebyggende træning i dansk pige/kvinde elitefodbold via inddragelse af praksis.

  • Fase 3:

Formål: Udarbejde anbefalinger for fremtidig implementering af evidensbaseret skadesforebyggelse og præstationsfremme i dansk pige/kvinde elitefodbold.

Projektet løber i første omgang til og med 2023. Implementering af skadesforebyggende øvelser og fysisk træning er allerede i gang. Opfølgning og udsendelse af ’surveys’ til trænere og fysiske trænere forventes i første halvdel af 2022. Efterfølgende workshops forventes igangsat i slutningen af 2022 samt i begyndelsen af 2023. Resultater fra projektet vil publiceres løbende m.h.p. at danne afsæt for udarbejdelsen af fremtidige anbefalinger for implementering af evidensbaseret skadesforebyggelse, fysisk træning og præstationsfremme, i samarbejde med pige/kvinde elitefodbold miljøerne i Danmark.